Alicja Majewska - Przewodnicząca Samorządu

Karol Gawroński - Zastępca

Dominika Mazek - Sekretarz

 

Opiekunowie: Krzysztof Sak, Monika Rudnicka, Edyta Sąsiadek.