Drukuj

Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych:

 

Działalność na terenie szkoły i w środowisku lokalnym:

WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM DZIĘKUJEMY ZA OFIARNĄ I BEZINTERESOWNĄ PRACĘ.