Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych:

 • Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
 • Szlachetna Paczka
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

Działalność na terenie szkoły i w środowisku lokalnym:

 • wyrób i sprzedaż kartek świątecznych,
 • zorganizowanie Kiermaszu Świątecznego – przygotowanie ozdób i sprzedaż,
 • sprzątanie cmentarza w Otwocku oraz wykonanie wiązanek i zniczy,
 • zbiórka nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego,
 • „Śniadania czwartkowe”,
 • udział w konkursie powiatowym „Psie Serce” - zajęcie III miejsca w powiecie w zbiórce karmy dla psów ze schroniska w Celestynowie,
 • pomoc w świetlicy szkolnej,
 • kontynuacja Adopcji Serca – zbiórka funduszy oraz korespondencja z podopieczną.

WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM DZIĘKUJEMY ZA OFIARNĄ I BEZINTERESOWNĄ PRACĘ.