SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2018 /19 

Przewodnicząca Kinga Odolak z kl. III b gm. 

Jakub Galikowski z kl. IIIa gm 

Ola Cacko z kl. V