WALCZYMY O TYTUŁ SZKOŁY Z KLASĄ 2.0.Z radością informujemy, że nasza szkoła będzie w tym roku walczyć o zdobycie tytułu
Szkoły z Klasą 2.0. Powstał już zespół roboczy, który rozpoczął pracę.