WALCZYMY O TYTUŁ SZKOŁY Z KLASĄ 2.0.Z radością informujemy, że nasza szkoła będzie w tym roku walczyć o zdobycie tytułu
Szkoły z Klasą 2.0. Powstał już zespół roboczy, który rozpoczął pracę.

W tym roku będziemy pracować nad obszarem: Samodzielność. Będziemy się wspólnie zastanawiać, jak rozwijać tę cechę i wykonywać różne zadania z tym związane.
Wszystkich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły zapraszamy do współpracy.

Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z KlasąCentrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.

Jest to już jego szesnasta edycja. Warto też wspomnieć, że wywalczyliśmy tytuł Szkoły z Klasą w 1. edycji, wtedy jako Gimnazjum nr 1. Rozwiązując przydzielone zadania, rozwijaliśmy w szkole samorządność uczniów. Był to niezwykle pracowity, ale i owocny czas. Przeprowadzono wiele inicjatyw, akcji z udziałem nie tylko społeczności szkolnej, ale także lokalnej.
Wspólne działanie i osiąganie celów ma wyjątkową wartość – zbliża i kształtuje aktywną, odpowiedzialną postawę młodego człowieka, dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie trudu w tym roku szkolnym. Na pewno będzie się działo!

Bliższe informacje na stronie: https://szkolazklasa20.pl/