Wyniki rekrutacji do projektu Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

 

W ramach procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku, przy ul. Majowej 267 informuję, że do projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT zakwalifikowanych zostało 50 uczniów, w tym 19 uczennic i 31 uczniów.

Listy imienne znajdują się u koordynatora PIK oraz w sekretariacie.