Bliżej rynku pracyNASZA SZKOŁA WEŹMIE UDZIAŁ W PROJEKCIE UNIJNYM
„BLIŻEJ RYNKU PRACY-
ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW JUŻ WKRÓTCE!

Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Będzie realizowany m.in. w szkołach gminy Otwock w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Celem Projektu jest podniesienie wśród uczniów kompetencji w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

W ramach Projektu zostaną zrealizowane m. in. takie działania jak:

 • Zajęcia, warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasach gimnazjalnych (umiejętności planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej)

 • diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów; omówienie wyników badań;

 • pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom – wyłącznie w PIK1;

 • spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów, rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych;

 • indywidualna praca doradcza, konsultacje z uczniem i rodzicem,

 • spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP i in

 • Tworzenie szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1 i PIK2) dla uczniów

 • wyposażenie PIK1/PIK2 w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne;

 • Szkolenie nauczycieli (uzyskanie lub podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych)

 • współpraca szkół z klasami gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno-gospodarczym - tworzenie forum współpracy "Bliżej rynku pracy"

 • wycieczki zawodoznawcze, warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych, współpraca ze szkołami zawodowymi

 • Uruchomienie i wdrożenie platformy internetowej iPed zawierającej treści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przeznaczone dla uczniów i osób prowadzących zajęcia doradztwa edukacyjno-