DYREKTOR SZKOŁY Agnieszka Deresińska- Oleszczuk

 

Agnieszka Adamowicz

nauczyciel rewalidator, religia

Agnieszka Deresińska-Oleszczuk

matematyka

Katarzyna Cichocka

język polski

Marta Kazubska - Krawczyk

język angielski

Sylwia Pachucka

język niemiecki

Anna Chruściel

muzyka, zajęcia artystyczne

Anna Kusiak

matematyka

Iwona Leszczyńska

nauczyciel wspomagający, rewalidator,

Małgorzata Klimkowicz

nauczyciel wspomagający, rewalidator, logopeda

Anna Pałyska

geografia

Aleksandra Ciesielska

biologia, przyroda

Katarzyna Stachurska

wychowanie fizyczne

Joanna Przepiórkiewicz

historia, wos

Beata Jaszczak – Figiel

chemia

Monika Wasiak - Wiktorowicz

język polski

Małgorzata Pożarowszczyk

edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Lutoborska

nauczyciel wspomagający, rewalidator,

Ewa Nowacka

nauczyciel wspomagający, rewalidator,

Edyta Sąsiadek

edukacja wczesnoszkolna

Grażyna Kozikowska

nauczyciel wspomagający, rewalidator,

Wanda Niemiec

pedagog

Bogumiła Floriańczyk

nauczyciel rewalidator,

Anna Gmur

nauczyciel bibliotekarz, doradca zawodowy

Bogusława Godziejewska

terapeuta pedagogiczny

Barbara Makowska

socjoterapeuta

Maciej Przepiórkiewicz

wychowanie fizyczne

Krzysztof Sak

język angielski

Roman Sałata

informatyka, język niemiecki

Sławomir Piesiewicz

wychowanie fizyczne

Jolanta Cmiel

psycholog

Monika Rudnicka

pedagog

Paulina Stelmach logopeda

Elżbieta Nowakowska

matematyka

Andrzej Zgubiński

fizyka