Zachęcamy do korzystania z posiłków przygotowanych w naszej szkole. Obiady składają się z 2 dań i kompotu.
Można skorzystać z 3 opcji:

  • pełny obiad - 4,50 zł
  • 1. danie  - 1,50 zł
  • 2. danie - 3,50 zł


Zapisy i opłaty u intendentki lub na konto szkoły do 5. dnia każdego miesiąca. Płatność za 1 miesiąc.


W przypadku nieobecności dziecka rodzice proszeni są o poinformowanie  do godziny 8.30 telefonicznie lub osobiście sekretariatu tel: 22 779 27 01, w jakim terminie rezygnują z obiadów. Opłata za obiady będzie pomniejszona o należność za ten okres
w następnym miesiącu.


Rodzice, którzy posiadają kartę RODZINA 3+ płacą za obiady 1 zł miesięcznie. Prosimy przy zapisie na obiady okazać kartę.


Nr konta do wnoszenia opłat za obiady:
93 8001 0005 2001 0001 4544 0003