Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r.