Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Otwocku informuje, że dziecko urodzone w 2011 roku ma obowiązek od 01 września 2018 r. rozpocząć naukę w klasie pierwszej.
W związku z powyższym w dniach od 19.02.2018 r. do 02.03.2018 r. będzie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.otwock.elemento.pl. Po wypełnieniu wniosku proszę się udać wraz z nr Pesel dziecka oraz stosownymi dokumentami i oświadczeniami (w przypadku osób spoza rejonu) do sekretariatu szkoły w celu ich weryfikacji i potwierdzenia. Tam też uzyskają Państwo wszelkie informacje na temat rekrutacji Dzieci, które nie osiągnęły dojrzałości do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej powinny być zgłoszone do Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Otwocku przy ul. Majowej 17. Uzyskane orzeczenie o odroczeniu dziecka od obowiązku nauki w klasie pierwszej winno być dostarczone do sekretariatu szkoły rejonowej.
Rodzice, których dziecko realizowało będzie w/w obowiązek w innej placówce zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły rejonowej .

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM: 

http://oswiata-otwock.pl/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2018-2019