Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Otwocku informuje, że  dziecko urodzone w 2015 roku  ma obowiązek od 1 września 2022 r. rozpocząć naukę w klasie pierwszej. W związku z powyższym  w dniach od 21.02.2022 r. do 04.03.2022 r. będzie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://otwock.elemento.pl
Po wypełnieniu wniosku proszę się udać wraz z nr Pesel dziecka oraz stosownymi dokumentami i oświadczeniami (w przypadku osób spoza rejonu) do sekretariatu szkoły w celu ich weryfikacji i potwierdzenia. Tam też uzyskają Państwo wszelkie informacje na temat rekrutacji. Dzieci, które nie osiągnęły dojrzałości do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej powinny być zgłoszone do Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Otwocku przy ul. Majowej 17. Uzyskane orzeczenie o odroczeniu dziecka od obowiązku nauki w klasie pierwszej winno być dostarczone do sekretariatu szkoły rejonowej. Rodzice, których dziecko realizowało będzie w/w obowiązek w innej placówce  zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły rejonowej .

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM: https://oswiata-otwock.pl/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2022-2023/