Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
język polski Agnieszka Łuczak
Ewa Prylińska
Między nami kl. II
+ ćwiczenia
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
historia K. Polacka
M. Przybyliński
S. Roszak
J. Wendt
"Śladami Przeszłości" kl. II Nowa Era
wos Janicka, Kucia, Maćkowski Dziś i jutro 1 Nowa Era
język angielski Emma Heyderman 
Fiona Mauchline
Innterface 2, 3 Macmillan
język niemiecki Giorgio Motta Magnet smart 2 
podręcznik
Lektorklett
matematyka M. Dobrowolska i in. "Matematyka 2"
Matematyka z plusem
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
fizyka G. Francuz-Ornat,
J. Kulawik,
T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką cz. 2 i 3 
ćwiczenia 2 i 3/td>
Nowa Era
chemia J. Kulawik,
T. Kulawik,
M. Litwin
"Chemia Nowej Ery" podręcznik
dla gimnazjum cz.II + ćw.II
Nowa Era
biologia Małgorzata Jefirmow "Puls życia"
podręcznik do biologii 
dla kl. II + ćwiczenia
Nowa Era
geografia A. Hibszer
B. Dobosiak
J. Soja
"Puls ziemi cz.II"
podręcznik do geografii
dla gimnazjum
Nowa Era
zajęcia
techniczne
Waldemar Czyżewski
Wojciech Walat
Waldemar Lib
Technika w praktyce.
Zajęcia Mechaniczno
-motoryzacyjne
Nowa Era
religia Ks. Piotr Tomasik "Ty ścieżkę życia mi ukażesz" Wydawnictwo
Katechetyczne

 

Obowiazuje od: 01.09.2016r.

Uczniowie do klas II zakupują tylko podręcznik do religii.
Pozostałe książki gimnazjaliści otrzymują w ramach dotacji MEN po rozpoczęciu roku szkolnego.