Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
język polski Agnieszka Łuczak
Ewa Prylińska
Roland Maszka
Między nami
podręcznik
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
historia Pod redakcją
Stanisława Roszka
Śladami przeszłości
podręcznik
Nowa Era
język angielski Emma Heyderman
Fiona Mauchline
Innterface 1 Macmillan
język niemiecki Giorgio Motta Magnet smart 1 
podręcznik
Lektorklett
matematyka Praca zbiorowa 
pod redakcją 
Małgorzaty Dobrowolskiej
Matematyka 1
podręcznik
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
fizyka G. Francuz-Ornat,
J. Kulawik,
T. Kulawik, 
M. Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką cz. 1 
podręcznik
Nowa Era
chemia J. Kulawik,
T. Kulawik,
M. Litwin
"Chemia Nowej Ery"

 

podręcznik

Nowa Era
biologia Małgorzata Jefinow
Marian Sektas
Puls życia
podręcznik
NowaEra
geografia Roman Malarz Puls ziemi
podręcznik
Nowa Era
informatyka Piotr J. Durka Informatyka dla Ciebie Nowa Era
plastyka Natalia Mrozkowiak Sztyka tworzenia Nowa Era
religia Ks. Piotr Tomasik "Twoje słowo jest światłem 
na mojej drodze"
Wydawnictwo
Katechetyczne


Obowiazuje od: 01.09.2016r.

Uczniowie do klas I zakupują tylko podręcznik do religii.
Pozostałe książki gimnazjaliści otrzymują w ramach dotacji MEN po rozpoczęciu roku szkolnego.