W piątek 2 października 2015 r. nasze gimnazjum przeżywało uroczystości związane z Jubileuszem nadania szkole imienia. Mieliśmy okazję gościć osoby ze środowiska Batalionu „Zośka” Panie Barbarę Borkowską, siostrzenicę „Rudego” i Ludwikę Kujawską, żonę doktora „Broma”- lekarza Baonu. Towarzyszyli im członkowie Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” ze sztandarem Batalionu „Zośka”. W uroczystościach wzięli udział Pan Prezydent Zbigniew Szczepaniak, Dyrektor Oświaty Miejskiej Pani Edyta Rosłaniec, poczty sztandarowe i Dyrektorzy otwockich szkół, przewodniczący związków zawodowych, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Mszę św. sprawował JE ks. Biskup Kazimierz Romaniuk.

W ciepłych słowach goście życzyli społeczności szkolnej, by pamiętała i szanowała wartości, postawy, jakich wzorem jest nasz Patron. Ten dzień był piękną lekcją wychowawczą, lekcją historii i patriotyzmu. Bycie uczniem Gimnazjum im. Batalionu „Zośka” to kształtowanie w sobie takich cech jak szacunek, uczciwość, honor, bezinteresowność, przyjaźń, nauka. Pierwszoklasiści w swoim ślubowaniu, które w tak uroczystym momencie mieli okazję złożyć, przypomnieli te fundamentalne zasady. Program artystyczny przygotowany przez klasy trzecie był na najwyższym poziomie, czego dowodem były gromkie oklaski i gratulacje. „Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje...” śpiewamy w szkolnym hymnie. Pamięć o bohaterskiej walce naszych przodków i jej celu – odzyskaniu wolności społeczność naszej szkoły będzie kultywować.