"Miejcie nadzieję"

słowa: Adam Asnyk
muzyka: Zbigniew Preisner


Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz, tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Miejcie odwagę…! Nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość!