W Mlądzu, którego historia sięga XVI wieku, mieszkało niewielu mieszkańców, drogi były z ubitej ziemi, a strzechy nielicznych domostw pokryte słomą. Mlądz był jedną spośród 718 wsi, zaznaczonych na mapach dawnego województwa mazowieckiego z drugiej połowy XVI wieku. Należał do drobnej szlachty folwarcznej. W 1958 został przyłączony do Otwocka.
   Pierwsza niewielka palcówka edukacyjna powstała tu już w 1918 roku. Mieściła się przy ulicy Majowej 230. Obecnie w tym miejscu znajduje się miejskie przedszkole. Placówka była mała, bo i mieszkańców było bardzo mało. Budynek szkolny składał się z dwóch izb i mieszkania pedagoga.

   W 1944 roku, po wyzwoleniu kraju przez armię radziecką, mieszkańcy Mlądza przystąpili do odbudowy swojej szkoły. W listopadzie 1944 roku na nowo zaroiło się podwórko niewielkiej szkoły - dwie izby lekcyjne w drewnianym budyneczku pokrytym czerwoną, zmatowiałą dachówką. Niebawem przybył do szkoły „nowy człowiek”, repatriant ze Wschodu – Bolesław Pirtań. Pozostał tu na wiele najtrudniejszych lat. Był kierownikiem szkoły, organizatorem życia społecznego, łącznikiem między nową władzą a organizującą się społecznością. Szkoła awansowała do rangi placówki o strukturze organizacyjnej odpowiedniej dla pełnej, siedmioklasowej szkoły podstawowej.    W 1947 roku zawiązał się Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Pracom przewodniczył kierownik szkoły - Bolesław Pirtań. Dobudowano jedną izbę klasową i sień, a na piętrze mieszkanie służbowe dla kierownika szkoły.
   Po Bolesławie Pirtaniu, który awansował do roli pedagogicznego pracownika Powiatowego Wydziału Oświaty w Otwocku, szkołę objął Julian Fiszer , mąż pani Marii Fiszer, późniejszej wieloletniej kierowniczki tutejszej placówki. Objęła ona szkołę w 1956 roku.

   Z początkiem lat 60 tych kraj zaczął się przygotowywać do obchodów 1000 - lecia państwa. Niebawem zaczął funkcjonować narodowy fundusz na rzecz oświaty i edukacji pod nośnym propagandowo hasłem „1000 szkól na 1000 lecie”. Niestety Mlądz nie otrzymał inwestycyjnej „1000 latki”. Mieszkańcy sami postanowili budować nową szkołę, taką, która będzie odpowiadać wymogom czasów. Pani Maria Fiszer powołała Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Ustalono wstępnie, że władze Otwocka wesprą inicjatywę środkami finansowymi i materiałowymi. Wykupiono, a częściowo pozyskano jako darowiznę grunty położone nad rzeką Świder pod budowę nowej szkoły (1ha). Aktywnymi działaczami komitetu oprócz wspomnianej kierowniczki byli: pan Zdzisław Ambroziński, Pan Henryk Kozłowski i pan Józef Sierpiński. Szkołę budowaną ofiarnością społeczną, wspartą nadwyżkami budżetowymi miasta i powiatu zdołano oddać do użytku w 1965 roku. 5 października 1965 roku szkoła otworzyła swoje podwoje. Choć nie „1000 - latka”, zdołała wejść w obchody 1000 lecia państwa polskiego. Składała się z 6 izb lekcyjnych, świetlicy, sali gimnastycznej i biblioteki. Obok szkoły, jeszcze późną jesienią tego samego roku, oddano trzy mieszkania dla nauczycieli. Wiosną 1966 roku zasadzono pierwsze szpalery drzew i krzewów. W dalszej kolejności ogrodzono szkołę i zbudowano boisko o nawierzchni bitumicznej. Dotychczasowa jej kierowniczka przeszła na emeryturę, lecz pozostała, pracując w niepełnym wymiarze godzin jako nauczycielka języka polskiego. Kierownictwo placówki objął Antoni Kostrzewa. Sprawował je do 1973 roku. Kolejnym kierownikiem szkoły został Tadeusz Zmorka. Sprawował funkcję dyrektora (po reformie ministra Kuberskiego) w latach 1973-1985 z jednoroczną przerwą, kiedy funkcję tę przejął Adam Żołek. Tadeusz Zmorka przed objęciem funkcji dyrektora szkoły, był wieloletnim nauczycielem języka polskiego w tejże placówce. Przeszedł na emeryturę w 1985 roku. W latach 1985 – 1987 funkcję dyrektora szkoły sprawowała pani Wiesława Sobotka, przedtem nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdrze. W 1987 roku dyrektorem szkoły została pani Krystyna Słyk, nauczycielka matematyki, która sprawowała tę funkcję aż do roku 2001.

   Lata 80 te były czasem inwestycji poczynionych dla szkoły. Dobudowano skrzydło dla celów administracyjnych, rozbudowano i doposażono bazę przygotowującą w szkole posiłki. Również w tym czasie, wchodząc w ćwierćwiecze swojego istnienia, szkoła przyjęła imię Olofa Palmego, wybitnego polityka szwedzkiego, działacza międzynarodowego na rzecz pokoju, respektowania praw człowieka oraz koegzystencji między państwami bogatymi i biednymi państwami Trzeciego Świata.
   W roku 1999 wprowadzono reformę oświaty i powstała nowa sieć szkół, w ramach której powołano do życia gimnazja. Szkoła podstawowa została przekształcona w Gimnazjum Nr 1 w Otwocku.
   W roku 2001 dyrektorem szkoły została pani Katarzyna Cichocka, obecnie nauczycielka języka polskiego. Szkoła przeszła gruntowną modernizację i przyjęła zaszczytne imię Batalionu „Zośka”. W 2005 r. z inicjatywy dyrektora szkoły i rady pedagogicznej nauczyciele podjęli się prowadzenia oddziałów integracyjnych. Do dnia dzisiejszego mlądzkie gimnazjum jest jedyną szkołą z oddziałami integracyjnymi w powiecie otwockim na tym etapie kształcenia. W tym czasie szkoła realizowała trzy projekty unijne: PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU GIMNAZJALISTY, MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ TĘCZA, WSPARCIE TERAPEUTYCZNE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY OTWOCK, z czego ostatni dotyczył wszystkich szkół otwockich, a nasza placówka była bazą organizacyjną tego wielkiego przedsięwzięcia. Łącznie pozyskano dla uczniów szkoły w Mlądzu oraz innych otwockich placówek kwotę ponad 5 milionów złotych.
   Od 2011 roku przez dwa lata funkcję dyrektora pełniła pani Katarzyna Fogińska, nauczycielka języka polskiego w tej placówce.
   Od 2013 r. dyrektorem gimnazjum jest pani Agnieszka Deresińska - Oleszczuk.

   Dzisiaj szkoła liczy 8 oddziałów, z tego 5 integracyjnych, zatrudnia ponad 20 nauczycieli, a wśród nich licznych specjalistów. Posiada zmodernizowaną bazę (sala gimnastyki korekcyjnej, sale terapii pedagogicznej, rewalidacji, sprzęt komputerowy i multimedialny). Systematycznie jest dostosowywana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Misja szkoły zawiera się w haśle: „Pomagamy mądrze dorosnąć”. Wartości, które placówka pielęgnuje i kształtuje u uczniów to wrażliwość, przyjaźń, samorządność i tolerancja. Z racji zaszczytnego imienia Batalionu „Zośka” szkoła przywiązuje dużą uwagę do wychowania patriotycznego uczniów, pielęgnowania tradycji szkolnych służąc zachowaniu pamięci o Patronie, przeszłości Polski, regionu i szkoły. 

Dnia 14 maja Gimnazjum nr 1 im. Batalionu „Zośka” w Otwocku uroczyście obchodziło jubileusz szkoły. 50 lat temu społeczność lokalna wspierana przez władze oświatowe i miejskie wybudowała i oddała do użytku dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 7 nowy budynek. Do dziś służy on kolejnym pokoleniom uczniów tej części Otwocka. Uroczystość była okazją do spotkania nauczycieli, dyrektorów, uczniów, absolwentów i rodziców. Przybyli również przedstawiciele władz miasta, instytucji, szkół, przyjaciele i sympatycy szkoły.
Przedstawiamy krótki fotoreportaż z przebiegu dnia.

 

2016 jubileusz01

Pani Maria Zmorka, żona wieloletniego dyrektora i nauczyciela SP 7 Pana Tadeusza Zmorki i nauczycielka SP 7 Pani Wiesława Mucha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz02

Poczty sztandarowe SP 7 i jej następcy GM 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

Poczty sztandarowe SP 7 i jej następcy GM 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

Historię szkoły odczytała absolwentka SP 7 Pani Katarzyna Stachurska, obecnie nauczycielka w GM 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

Pani Krystyna Słyk, dyrektor SP 7 (na zdjęciu) oraz Pani Hanna Węgrzyn pracownik zostały uhonorowane przez Prezydenta Miasta Otwocka nagrodą za zasługi dla społeczności lokalnej, miasta i szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

Organizatorzy konkursu literackiego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Otwocka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka. wręczyli nagrody zwycięzcom, (od lewej) Dominice Czarneckiej z GM 1, Aleksandrze Hawajskiej z GM 3 i Weronice Mulak z GM 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

Z okazji Jubileuszu nauczyciele GM 1 wydali folder o historii i teraźniejszości szkoły. Koszt druku pokryła Oświata Miejska. Na zdjęciu goście z pierwszymi egzemplarzami publikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

Na zdjęciu Pani Agnieszka Deresińska – Oleszczuk, dyrektor GM 1 z najmłodszym uczniem szkoły i absolwentką GM 7 odbierającymi honorowe tarcze szkolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

Uczniowie GM 1 zaprezentowali własne aranżacje repertuaru muzycznego i tanecznego sprzed lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

Uczniowie GM 1 zaprezentowali własne aranżacje repertuaru muzycznego i tanecznego sprzed lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

Uczniowie GM 1 zaprezentowali własne aranżacje repertuaru muzycznego i tanecznego sprzed lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

W ramach kultywowania tradycji szkoły odbyło się nowe wykonanie „Jeziora łabędziego” przez chłopców z klas III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 jubileusz03

Uroczystość zakończyła się pokrojeniem urodzinowego tortu.