HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO  

 

część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  z zakresu języka polskiego  – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  z zakresu matematyki  – godz. 11:00

język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)  na poziomie podstawowym  – godz. 9:00  na poziomie rozszerzonym  – godz. 11:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego.   

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu : 14 czerwca 2019