EGZAMIN GIMNAZJALNY
HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2017 / 18

 

część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60 min)
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 min)

część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60 min)
z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 min)

język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 min)
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 min)

Uczniom, którzy mają prawo do przedłużenia czasu trwania egzaminu, wydłuża się czas odpowiednio:
dla części trwającej 60 min + 20 min
dla części trwającej 90 min + 45 min

W przypadku nieobecności ucznia na części egzaminu z przyczyn losowych
CKE ustala dodatkowy termin odpowiednio 4, 5, 6 czerwca 2018 r.

WYNIKI EGZAMINÓW ZOSTANĄ PODANE DO WIADOMOŚCI SZKOŁOM I UCZNIOM 
15 czerwca 2018 r.