1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu:

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu: 19 czerwca 2020r.