Na stronie internetowej http://oke.waw.pl znajdują się:

 • w zakładce Informatory: 
  informatory zawierające opis egzaminu, przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami oraz kryteria oceny.

 • w zakładce Procedury egzaminów – Egzamin gimnazjalny:
  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

 • w zakładce Arkusze egzaminacyjne – egzamin gimnazjalny:
  arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat oraz zasady oceniania

 • w zakładce Sprawozdania i wyniki:
  informacje o wynikach egzaminu w poprzednich latach oraz analiza EWD dla poszczególnych szkół.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI