Uwaga
Szczegółowe informatory o egzaminie ósmoklasisty, materiały ćwiczeniowe, przykładowe arkusze, filmy instruktażowe znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej link:
 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/