Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

  • 12.09.2019 r. - Zebranie z rodzicami
  • 14.11.2019 r. - Dzień otwarty 
  • 19.12.2019 r. - Zebranie z rodzicami (zagrożenia)

  • 30.01.2020 r. - Zebranie z rodzicami
  • 26.03.2020 r. - Dzień otwarty (obowiązkowy dla rodziców klasy VIII)
  • 14.05.2020 r. - Zebranie z rodzicami (zagrożenia)