Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

TERMIN

FORMA DZIAŁANIA

04.09.2020

Zebranie z rodzicami.

05.11.2020 r.

Dzień otwarty

10.12.2020 r.

Zebranie z rodzicami (zagrożenia).

14.01.2021 r.

Zebranie z rodzicami.

25.03.2021 r.

Dzień otwarty

13.05.2021 r.

Zebranie z rodzicami (zagrożenia).