PZU

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Rada Rodziców po przeanalizowaniu zaproponowanych dla szkoły warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży wybrała Wariant I zaproponowany przez firmę ubezpieczeniową PZU.
Opłata jednorazowa wynosi 46 zł od ucznia.


Informujemy, że ubezpieczenie jest dobrowolne. Aby ubezpieczyć dziecko należy oprócz wpłaty podpisać listę zgłoszenia do ubezpieczenia (bez podpisu ubezpieczenie jest nieważne). Listy znajdują się u wychowawcy klasy.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia i dopełnienie formalności do 13. 09. 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWYCH W RAMACH SKŁADKI ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
W razie zdarzenia prosimy o kontakt z sekretariatem w celu zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela (pobranie zaświadczenia i nr polisy).