Kursy gimbusa:

7.05   odjazd spod SP 5 w Świdrze do Mlądza
15.20 powrót spod GM 1 do Świdra

O zmianach w rozkładzie uczniowie i rodzice są informowani na bieżąco w dzienniczkach.

Dla uczniów niepełnosprawnych gminy organizują osobno dojazd dostosowany
do potrzeb dzieci. Rodzice proszeni są o samodzielny kontakt ze swoją gminą w tej sprawie.

UWAGA!

Uczniowie oczekujący na autobus po skończonych lekcjach są objęci obligatoryjnie opieką świetlicową. Niedozwolone jest opuszczanie terenu szkoły w tym czasie
W stosunku do uczniów, którzy nie stosują się do tej zasady, będą wyciągnięte konsekwencje regulaminowe.