Policjanci z otwockiej drogówki, w związku ze zbliżającym się okresem zwiększonych wyjazdów na „zielone szkoły”, wycieczki, a już niebawem na kolonie, zwracają się do wszystkich szkół, przedszkoli oraz innych podmiotów, które wnioskują o kontrole autokarów przed zaplanowanymi wyjazdami, aby stosowały się do zasad, dzięki którym każdą kontrolę będzie można zorganizować w taki sposób, aby z wyprzedzeniem została zaplanowana w służbie policjantów. Dzięki temu, każde zgłoszenie kontroli będzie można zrealizować w sposób jak najbardziej planowy i komfortowy. Policjanci z drogówki apelują, aby zapoznać się dokładnie z zasadami, jakie będą obowiązywać w związku ze zgłoszeniem kontroli autokaru.

Policjanci z otwockiej drogówki, analizując dotychczasowe doświadczenie związane z kontrolami autokarów przed planowanymi wyjazdami, chcieliby wprowadzić jednolite zasady, które obowiązywałyby na terenie całego powiatu otwockiego. Dzięki unormowaniu zasad prowadzenia kontroli, wprowadzony zostałby porządek związany z wnioskowaniem o kontrole, a później ich przeprowadzaniem.

Dla uczniów niepełnosprawnych gminy organizują osobno dojazd dostosowany
do potrzeb dzieci. Rodzice proszeni są o samodzielny kontakt ze swoją gminą w tej sprawie.

UWAGA!

Uczniowie oczekujący na autobus po skończonych lekcjach są objęci obligatoryjnie opieką świetlicową. Niedozwolone jest opuszczanie terenu szkoły w tym czasie
W stosunku do uczniów, którzy nie stosują się do tej zasady, będą wyciągnięte konsekwencje regulaminowe.