Dyrektor Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Batalionu „Zośka” w Otwocku, ul. Majowa 267, 05-400 Otwock, przesyła zapytanie ofertowe o nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego, zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego „ Projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej Gimnazjum Nr 1” części wykonywanej w roku 2017.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.