ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:
Dostawa wraz z montażem i instalacją pieca c.o. w ramach zadania budżetowego
pn. „Wymiana pieca gazowego c.o. Gimnazjum Nr 1”.