Konkurs
13 czerwca 2018 r. zakończył się IV etap projektu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń.

W czasie uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom. Z radością przyjęliśmy wiadomość, że I miejsce w konkursie ortograficznym dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zajęła nasza uczennica Hania Bem z klasy IIa. Gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.
W tym miejscu należy przypomnieć, że nasi reprezentanci brali udział we wszystkich edycjach konkursu, z czego trzy razy zajęliśmy I miejsce!!! Przygotowaniem do konkursu zajmuje się Pani Bogusia Godziejewska - szkolny terapeuta pedagogiczny.
Szkoła otrzymała również na kolejne 2 lata Certyfikat SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ.