logo sace the beesZachęcamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez LO im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, którego celem jest wykonanie plakatu lub logo promującego obchody Światowego Dnia Pszczoły. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich oraz gimnazjów. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Panią Iwoną Leszczyńską. Prace w technice dowolnej składamy do 9 maja, jest więc mało czasu, ale warto się sprawdzić. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki, a laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystych obchodów w Auli LO nr I im. K. I. Gałczyńskiego w dniu 18 maja 2018 r. (wśród nagród sprzęt elektroniczny, książki, przybory artystyczne).

Konkurs Plastyczny z okazji Pierwszego Światowego Dnia Pszczoły ONZ