22.06 - czwartek, jest dniem wolnym
Zakończenie Roku szkolnego (23.06 - piątek) rozpocznie się Mszą w kościele o godz. 8:00.
Zakończenie na Sali Gimnastycznej, godz. 9:00.