PIĄTEK 16.06.2017

Jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła pełni dyżur opiekuńczy od 8:00 do 12:30.