UWAGA RODZICE DZIECI
ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W OTWOCKU

Informujemy, że Komisja rekrutacyjna ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy I. Możecie Państwo zapoznać się z nią w naszej szkole (wejście główne) oraz telefonicznie pod nr 22 779 27 01.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta w sprawie postępowania rekrutacyjnego, należy potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. Można to zrobić osobiście w sekretariacie szkoły, bądź telefonicznie pod nr jak wyżej do 02 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 6 czerwca 2017 r.