Trwa rekrutacja do klas I szkoły podstawowej.
Druki: www.oswiata-otwock.pl