Po świętach, we środę, czwartek i piątek tj. 19, 20, 21 kwietnia klasy III piszą egzamin gimnazjalny w godz. 9.00 – 13.00. Należy być w szkole najpóźniej o 8.30, by potwierdzić swoją obecność.

 

część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60 min)z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 min)

część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60 min)z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 min)

język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 min)na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 min)

Uczniom, którzy mają prawo do przedłużenia czasu trwania egzaminu, wydłuża się czas odpowiednio: dla części trwającej 60 min + 20 min dla części trwającej 90 min + 45 min

 

W tym dniu szkoła nie organizuje dowozu.
Przypominamy o zabraniu czarnych długopisów, legitymacji szkolnej oraz linijki na część matematyczną.