Szanowni rodzice, mamy już skład Rady Rodziców działającej przy naszej Szkole

  • Przewodnicząca
  • Zastępcy:
  • skarbnik:
  • protokolant:
  • członkowie :

Życzymy owocnej współpracy.

Jednocześnie korzystając ze sposobności informujemy, że Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na rok szkolny w wysokości 30 zł.