We środę, czwartek i piątek tj. 18, 19, 20 kwietnia klasy III piszą egzamin gimnazjalny od godz. 9.00.  Należy być w szkole najpóźniej o 8.30, by potwierdzić swoją obecność. Przypominamy o zabraniu czarnych długopisów, legitymacji szkolnej oraz linijki na część matematyczną.

część humanistyczna – 18 kwietnia (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60 min) z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 min)
część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60 min) z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 min)
język obcy – 20 kwietnia (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 min)
                                                         na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 min)

Uczniom, którzy mają prawo do przedłużenia czasu trwania egzaminu, wydłuża się czas odpowiednio:
dla części trwającej 60 min + 20 min dla części trwającej 90 min + 45 min

KLASY MŁODSZE W CZASIE EGZAMINÓW NIE MAJĄ ZAJĘĆ.
ŚWIETLICA SZKOLNA PRACUJE BEZ ZMIAN