Drukuj

HAPPENING Z OKAZJI ROCZNICY AKCJI POD ARSENAŁEM
26 marca minęła 75 rocznica Akcji pod Arsenałem, znanej naszym uczniom z lektury „Kamienie na szaniec”. Klasy II a i II b z tej okazji przygotowały happening, w którym wzięła udział społeczność naszej szkoły.

Pamiętamy o chłopcach z Szarych Szeregów, którzy nie wahali się ryzykować życia, ratując przyjaciela Janka Bytnara „Rudego” z rąk gestapo. Przyjaźń, honor, patriotyzm, uczciwość, odwaga, wiara, poświęcenie, braterstwo, ofiarność to wartości, którym chcemy być wierni.
Dzisiejszy happening był również podsumowaniem projektów edukacyjnych klasy II a, które związane były z tym historycznym wydarzeniem. Zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszych, cieszyła się makieta Akcji pod Arsenałem wykonana z klocków lego.