Biblioteka szkolna w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ogłasza konkurs literacko – plastyczny, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

Regulamin:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VII.
 2. Należy wypożyczyć w bibliotece i przeczytać książkę (która nie jest lekturą).
 3. Po przeczytaniu książki należy stworzyć plakat, który:
 4. ilustruje fragment przeczytanej książki,
 5. zawiera kilka zdań o książce, które zachęcą innych do przeczytania jej,
 6. z przodu plakatu autor i tytuł książki
 7. na odwrocie plakatu imię i nazwisko ucznia, klasa.

Kryteria oceniania:

 1. Zgodność zilustrowanych treści z tematem.
 2. Kreatywność.
 3. Estetyka pracy.
 4. Minimalny format plakatu -
 5. Dowolna technika wykonania.
 6. Prace należy składać w bibliotece szkolnej (od poniedziałku do środy) lub u wychowawców.
 7. Prace należy składać do dnia 6 kwietnia (środa)2022r.
 8. Nagrody będą przyznawane w kategoriach wiekowych dla
  klas I-IV i klas VI –VII.

Zachęcam do udziału w konkursie, nagrody czekają!!!

Anna Gmur - bibliotekarz