Gmina Otwock zakupiła mikrobus oraz schodołaz na potrzeby uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka”       z Oddziałami Integracyjnymi
kliknij aby zobaczyć galerię zdjęć Wszystko dzięki pozyskanemu, wysokiemu dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III 2021. Dwieście pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych, dzięki staraniom pani Bogumiły Floriańczyk, pedagogowi szkolnemu  SP7, powiat otwocki pozyskał, na rzecz gminy Otwock, w ramach projektu, którego celem był zakup mikrobusu, obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się   i komunikowania oraz schodołazu, obszar D – likwidacja barier transportowych,    dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi. 

Schodołaz posłuży do transportu uczniów, poruszających się z pomocą wózków,  na piętro szkoły, gdzie znajdują się klasopracownie min. pracownia chemiczna. Wszyscy uczniowie będą odtąd mieli równe szanse na  korzystanie z pomocy dydaktycznych w pełnym zakresie.

Mikrobus osobowy pozwoli  na punktualny dowóz uczniów do placówki oraz da możliwość wszelkiego rodzaju wyjazdów uczniów, celem korzystania z dóbr kultury oraz innych wydarzeń  rozwijających wiedzę i zainteresowania uczniów.

 

 

  Szkoła Podstawowa nr 7 jest pięknie położoną w malowniczym otoczeniu rzeki Świder i lasów sosnowych,  kameralną  ale  peryferyjną szkołą z oddziałami integracyjnymi. Odziały klasowe, z uwagi na charakter szkoły, są tutaj  mniej liczne. Każdy wyjazd dzieci na wycieczki, łączy  się ze sporymi nakładami finansowymi ze strony rodziców. Dlatego tak ważny był zakup mikrobusa na potrzeby szkoły, z którego będą również korzystały  inne placówki.

To przedsięwzięcie było niezwykle ważnym społecznie zadaniem, które pozwoli na likwidację barier, a co za tym idzie poprawę funkcjonowania placówki.

W piątek 28.01.2022 roku w murach Szkoły Podstawowej  nr 7 im. Batalionu „Zośka” odbyło się  spotkanie władz miasta ze społecznością szkolną w celu oficjalnego przekazania mikrobusu MERCUS MB Sprinter oraz schodołazu Liftkar PTR PTR 160 Long .

Uroczystego poświęcenia nowych sprzętów dokonał Ksiądz Proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Wiesław Bocheński.
Przecięcia wstęgi dokonali : pan prezydent miasta Otwock, Jarosław Margielski, pani radna Małgorzata Rock, Członek Zarządu Powiatu Otwockiego  Kinga Błaszczyk, Dyrektor  Oświaty Miejskiej, Grzegorz Michalczyk oraz Dyrektor SP7, Agnieszka Adamowicz.

Następnie w gronie zaproszonych gości mogliśmy obejrzeć film przygotowany na tę okoliczność  przez uczniów naszej szkoły w warunkach nauki zdalnej pod kierunkiem pani Anny Chruściel.              To nietypowe podziękowanie od uczniów było również okazją do refleksji nad pokonywaniem wszelkich barier, nie tylko dotyczących osób niepełnosprawnych oraz apelem, który dobrze oddało hasło wydarzenia:   „Jesteśmy sobie potrzebni”.

Po części oficjalnej, było miejsce na podziękowania osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. Pani Bogumiła Floriańczyk złożyła podziękowania państwu radnym za udzielenie zgody na uczestnictwo  w projekcie, panu prezydentowi za wsparcie w  trakcie jego realizacji , pani Marcie Guziewskiej z PCPR za wszelką, bezcenną  pomoc merytoryczną, pani dyrektor Agnieszce Adamowicz, która pomimo swoich licznych obowiązków włączyła się w realizację projektu.

Pani dyrektor Agnieszka Adamowicz ze swojej strony podziękowała pani Bogumile Floriańczyk            za pomysł i zaangażowanie, państwu radnym i panu prezydentowi miasta Otwock, Jarosławowi Margielskiemu za zgodę, która łączyła się z przekazaniem na ten cel środków finansowych, panu dyrektorowi oświaty, Grzegorzowi Michalczykowi za udzieloną pomoc podczas realizacji projektu, oraz pani Kindze Błaszczyk, członkowi zarządu powiatu otwockiego  za współpracę w tym zakresie       z radą miasta Otwock.