KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł, autor programu
Podręczniki
Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Autor programu: KWK KEP

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-11-01/10-WA-1/12
red.: A. Frączak, R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: do 31 VIII 2021
Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Autor programu: KWK KEP

 

 

Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-12-01/10-WA-2/13
red.: A. Frączak, R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: do 31 VIII 2022
Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Autor programu: KWK KEP

Klasa III (we wszystkich klasach, Klasy III wg dekretu biskupa przygotowują się do Pierwszego Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii)
Numer podręcznika: AZ-13-01/10-WA-2/14
red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: do 31 VIII 2023

KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł, autor programu
Podręczniki
Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Autor programu: KWK KEP

Klasa V
Numer podręcznika: AZ-22-01/10-WA-3/14
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Wierzę w Jednego Boga,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: do 31 VIII 2022
Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Autor programu: KWK KEP

Klasa VI:
Numer podręcznika: AZ-23-01/10-WA-5/14
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Wierzę w święty Kościół powszechny,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: do 31 VIII 2023
Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem
Autor programu: KWK KEP

Klasa VIII:
Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13
Autor: ks. Piotr Tomasik,
Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: do 31 VIII 2024
Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie. W załączniku umieszczamy stosowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.