Dzień Ziemi

Dzień Ziemi to najważniejsze i najbardziej znane święto ekologiczne. Akcja ma na celu skłonić nas wszystkich do zastanowienia się nad losem planety, na której żyjemy. Światowy Dzień Ziemi 2019 to dla nas kolejna okazja do zamanifestowania naszych ekologicznych postaw.

W ramach obchodów Dnia Ziemi liczna grupa miłośników przyrody w składzie : wolontariusze z klasy III b gimnazjum, uczniowie klasy IV oraz 6 nauczycieli w sobotę 27 kwietnia pracowali przy oczyszczaniu szkolnego skalniaka. Plewiliśmy, dosadzaliśmy roślinki, porządkowaliśmy teren wokół szkoły. Odwiedziliśmy też Grób Powstańców Styczniowych, który uporządkowaliśmy i złożyliśmy wiązankę kwiatów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję dzieciom, rodzicom i nauczycielom.