2018 01 12 bezpieczne ferie

W DOMU:

 • pytaj opiekunów o zgodę, informuj, gdzie dokładnie idziesz i o której godzinie wrócisz, dotrzymuj słowa,
 • jeśli ktoś próbuje Ciebie lub kogoś innego skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc, reaguj natychmiast i zawołaj osobę dorosłą.
 • nigdy nie wpuszczaj obcych osób do mieszkania, nie ufaj obcym,
 • jeśli dzieje się coś niepokojącego (poczujesz swąd dymu, ktoś próbuje dostać się do mieszkania) od razu dzwoń do rodziców, opiekunów, sąsiadów lub pod numer alarmowy.
 • nie baw się kuchenką gazową i urządzeniami elektrycznymi

NA ŚNIEGU I LODZIE, NA ULICY I PODWÓRKU:

 • do zjeżdżania na sankach wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego, wolne od drzew, kamieni i nierówności,
 • ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska, unikaj zamarzniętych stawów, jezior, bo grozi to bardzo poważnym wypadkiem,
 • nie rzucaj śnieżkami w samochody i zwierzęta,
 • idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność,
 • nie baw się w odosobnionych miejscach – jeśli będziesz potrzebował pomocy, nikt Cię nie usłyszy,

W SIECI:

 • nigdy nie zamieszczaj lub nie wysyłaj danych o sobie i rodzinie (imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu domowego, numeru telefonu). Każdy może je zobaczyć i wykorzystać,
 • zachowaj dystans – nie organizuj spotkań z przypadkowymi osobami poznanymi w sieci,
 • bądź szczery – nie podawaj się za kogoś, kim nie jesteś; bądź uprzejmy, ale nie wdawaj się w dyskusję z natrętnymi osobami.

Pamiętaj o telefonach alarmowych: numer ratunkowy 112 lub
straż pożarna 998, policja 997, pogotowie 999