ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRÓBNYCH W DNIACH 08 – 10 STYCZNIA 2018 R.

W dniach 08, 09, 10 stycznia 2018 r. klasy II i III (gimnazjalne) piszą próbny egzamin, który ma na celu zaznajomienie z procedurami oraz diagnozę wiadomości i umiejętności ucznia (zakres materiału dla klasy II obejmuje dotychczas przerobione treści). Forma egzaminu jest taka, jak właściwego, skróciliśmy tylko przerwy, tj.:
I dzień
8.00 - 9.00 historia i wos,  
9.15 - 10.45 język polski

II dzień
 8.00 - 9.00 przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia)   
9.15 - 10.45 matematyka

III dzień
8.00 - 8.45 język angielski poziom podstawowy,   
8.55 - 10.00 język angielski poziom rozszerzony

Po skończonych egzaminach dzieci wracają na lekcje wg planu.
W poniedziałek, wtorek od 4 godziny lekcyjnej, we środę od 3 godziny lekcyjnej.
ZAJĘCIA KLAS MŁODSZYCH ODBYWAJĄ SIĘ BEZ ZMIAN.

Przypominamy o semestralnym zebraniu rodziców we czwartek o godz. 17.30