Informujemy, że do projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT zakwalifikowanych zostało 50 uczniów, w tym 19 uczennic i 31 uczniów. Listy imienne znajdują się u koordynatora PIK Pani Anny Gmur oraz w sekretariacie.