Alarm PPOŻ
W trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku. Cała akcja  przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństwa. Po usłyszeniu alarmu – 3 dzwonków- wszyscy opuścili sale lekcyjne i inne pomieszczenia i w spokoju udali się na miejsce zbiórki.
Celem tych ćwiczeń było przypomnienie, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Przeprowadzona akcja potwierdziła, że wszyscy jesteśmy przygotowani, znamy drogi ewakuacyjne i wiemy, jak się zachować na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.