Europejski tydzień świadomości dysleksjiProblem dysleksji dotyczy od 5 do 12 proc. wszystkich dzieci. Jej istotą są przede wszystkim trudności w nauce czytania i pisania. Ponieważ w dzisiejszych czasach czytanie to podstawowe narzędzie zdobywania wiedzy, niezależnie od tego, czy nabywamy ją za pomocą książek, szkolnej tablicy czy internetu, dlatego konieczna jest systematyczna praca.
Praca nad dysleksją wymaga zautomatyzowania procesu czytania, aby nie myśleć już, że czytamy, jaka tu jest litera, ale co ten tekst znaczy.
W naszej szkole uczniowie objęci są pomocą i opieką terapeuty, korzystają z praw, które gwarantują im równe traktowanie z uczniami, którzy nie mają takich trudności. Należymy również do szkół przyjaznych dyslektykom.