Termin:                Forma działania:

09.09.2021           Zebranie z rodzicami - obowiązkowe

04.11.2021           Dzień otwarty

09.12.2021           Zebranie z rodzicami (zagrożenia)

13.01.2021           Zebranie z rodzicami

24.03.2021           Dzień otwarty (obowiązkowy dla rodziców klasy VIII)

12.05.2021           Zebranie z rodzicami (zagrożenia)